Matka Jezusa Chrystusa

Matka Boża, Bogurodzica, Boża Rodzicielka, Najświętsza Maryja Panna, Maria z Nazaretu. To tylko niektóre z oficjalnych określeń używanych w Kościołach Katolickim i Prawosławnym na określenie matki Jezusa. Jest jedną z najważniejszych osób w większości wyznań chrześcijańskich. Jej rodzicami byli Joachim i Anna. Bardzo długo nie mieli dzieci i modląc się o nie obiecali, że jeśli się narodzi oddadzą je na Bożą służbę. Kiedy narodziła się dziewczynka, zgodnie z wolą anioła nadano jej imię Maria i oddano na wychowanie kapłanom. W Złotej legendzie bardzo dokładnie opisano okoliczności, w jakich Maria z Nazaretu została żoną Józefa. W Ewangelii świętego Łukasza opisano okoliczności poczęcia Dziecka przez Marię, a także zachowanie Józefa, który dowiedziawszy się, że Maria z Nazaretu spodziewa się dziecka, zamierzał ją po cichu oddalić, dopiero interwencja anioła zmieniła tą decyzję. Maria porodziła Jezusa w Betlejem, gdzie udali się z powodu spisu powszechnego zarządzonego przez rzymskiego cesarza. Tam w stajence Maria narodziła Syna Bożego, którego adorowali pasterze i Trzej Mędrcy ze Wschodu. Niestety z powodu rzezi niewiniątek, zarządzonej przez Heroda Maria z Nazaretu i cała Święta Rodzina musiała uciekać do Egiptu. Kolejny raz spotykamy się w Ewangelii z Maryją, kiedy Jezus ma dwanaście lat i udaje się z Józefem i Maryją na Święto Paschy. Kiedy wszyscy wracają do domu, okazuje się, że nie ma z nimi Jezusa. Wracają więc do Jerozolimy i po trzech dniach poszukiwań, odnajdują Jezusa w świątyni miedzy kapłanami i mędrcami. Wtedy dochodzi do ważnej sceny, w której Maria z Nazaretu zaczyna rozumieć, że jej syn jest przede wszystkim Synem Bożym i inne będą jego losy. W czasie publicznej działalności Jezusa, Maria z Nazaretu nie występuje często, schodzi jakby na drugi plan. Jest świadkiem pierwszego cudu Jezusa w Kanie Galilejskiej. To na jej prośbę Jezus, podczas uczty weselnej, przemienia wodę w wino. Jednocześnie mówi do niej słowa, które podkreślają, że nie są tak istotne więzy krwi jak więzy duchowe wynikające z wiary w Boga. Maria z Nazaretu towarzyszy Jezusowi, ale zawsze jest jakby w tle. Jest w grupie kobiet, które służą Apostołom, ale nie odgrywają pierwszoplanowej roli. Maria z Nazaretu ponownie wraca na ważny plan, kiedy, jako cierpiąca Matka patrzy na mękę, ukrzyżowanie i śmierć swojego syna. To wtedy Jezus jakby dostrzega jej wielką miłość, troskę i prosi Apostołów o opiekę nad swoją Matką. Jednocześnie Marii powierza Apostołów. Postać Maria z Nazaretu pojawia się w Dziejach Apostolskich. Jezus zmartwychwstał, poszedł do nieba, a uczniowie, Maria i ludzie bliscy Jezusowi zamknęli się w Wieczerniku oczekując na zstąpienie Ducha Świętego. W tradycji Kościoła katolickiego Maria zasnęła i wraz z ciałem poszła do nieba. Po śmierci Chrystusa zamieszkała z apostołem Janem, który się nią zajmował. Znacznie więcej informacji na temat Matki Bożej występuje w apokryfach i Złotej legendzie. Bardzo szczegółowo opisane jest na przykład wniebowstąpienie Marii. Dogmat na ten temat został ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku. Maria z Nazaretu to postać szczególna w Kościele. Jest otaczana szczególnym kultem dlatego, że porodziła Syna Bożego, a także za jej skromność, trwanie przy Synu, cierpienie. Maria nigdy nie jest na pierwszym planie, ale to do niej kieruje się modlitwy i prośby o wsparcie i pomoc. Większość wyznań chrześcijańskich uznaję ją za niezwykle ważną. Występuje też w innych wyznaniach, chociaż odgrywa w nich różne role. W polskim kulcie religijnym ma miejsce szczególne.

Dodaj komentarz