Kiedy pojawił się diabeł

Kiedy pojawił się diabeł

Znawcy tematu podkreślają, że pojawił się dość późno. Jednak jego obecność była dość mocno zauważona przez Stary Testament. Jednak diabeł jest wymieniany dość powściągliwie. Definiuje się go jako upadłe stworzenie, które sprzeciwiło się Bogu i za to zostało ukarane. Święty …

Matka Jezusa Chrystusa

Matka Jezusa Chrystusa

Matka Boża, Bogurodzica, Boża Rodzicielka, Najświętsza Maryja Panna, Maria z Nazaretu. To tylko niektóre z oficjalnych określeń używanych w Kościołach Katolickim i Prawosławnym na określenie matki Jezusa. Jest jedną z najważniejszych osób w większości wyznań chrześcijańskich. Jej rodzicami byli …

Jezus w tradycji chrześcijańskiej

Jezus w tradycji chrześcijańskiej

Według tradycji chrześcijańskiej i zgodnie z przekazem Nowego Testamentu Jezus Chrystus narodził się w Betlejem w żydowskiej rodzinie. Był synem dziewicy Maryi, która został poślubiona cieśli Józefowi. Ewangelia Mateusza podaje, że Jezus narodził się w skromnej stajence. Jego rodzice udali …

Odmienność Ewangelii świętego Jana

Odmienność Ewangelii świętego Jana

Jest to czwarta i najbardziej odmienna część Nowego Testamentu. Ewangelia św. Jana przypisywana jej najmłodszemu apostołowi, „ukochanemu uczniowi” Jezusa. Jest to Ewangelia, która niejako uzupełnia wiadomości zawarte w trzech poprzednich tekstach: Mateusza, Marka, Łukasza i niejako prezentuje inną wersję tej …

Znaczenie Ewangelii świętego Mateusza

Znaczenie Ewangelii świętego Mateusza

Każda z czterech Ewangelii, uznawanych przez Kościół, była tworzona dla innego rodzaju odbiorcy. Wszystkie miały głosić „dobrą nowinę”, uczyć, kim był Jezus, przedstawiać jego życie aż do męczeńskiej śmierci, a także referować nauczanie Mesjasza. Ewangelia św. Mateusza była tworzona dla …

Ewangelia świętego Marka

Ewangelia świętego Marka

Jest drugą, najkrótszą i jednocześnie najstarszą Ewangelią. Ewangelia św. Marka została spisana na podstawie słów jakie miał wypowiadać Piotr Apostoł, czyli najważniejszy uczeń Jezusa, którego ten wyznaczył na swojego następcę. Piotr trwał przy Jezusie od samego początku i był świadkiem …

Po co powstały Listy Apostolskie

Po co powstały Listy Apostolskie

Biblię dzielimy na Stary i Nowy Testament. Ważną część Nowego testamentu stanowią Listy Apostolskie. Ich autorami są apostołowi, którzy po śmierci Jezusa mieli kontynuować jego misję i rozpowszechniać naukę Chrystusa. Listy były kierowane do konkretnych osób, ale znacznie częściej …