Co to jest Ewangelia

Ewangelia to inaczej Dobra Nowina. Są to księgi Nowego Testamentu napisane przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Ewangeliści postawili sobie za cel opisać życie Jezusa Chrystusa i propagować jego naukę. W skład Nowego Testamentu weszły cztery Ewangelie, chociaż wiadomo, że napisano ich więcej. Kościół tylko te cztery uznał za zgodne z jego naukami i dopuścił jako właściwe. Trzy pierwsze Ewangelie: świętego Mateusza, świętego Marka i świętego Łukasza są uznawane za synoptyczne, czyli takie które opowiadają o tych samych zdarzeniach chociaż z różnym natężeniem i z różnych punktów widzenia. Ewangelia świętego Jana jest uważana za trochę osobną, gdyż jest inna jeśli chodzi o tematykę i styl narracji. Ewangeliści opisywali zdarzenia, których byli świadkami lub mieli relację z pierwszej ręki. Tworzono je około trzydzieści lat po śmierci Jezusa Chrystusa. Ich zadaniem było przekazywanie wiedzy o Jezusie i jego naukach. Najczęściej były kierowane do gmin chrześcijańskich, które porzuciły pogaństwo. Ewangeliści przedstawiali życie Jezusa w sposób od siebie odmienny. Chociaż opowiadają o tych samych zdarzeniach, czynią to w inny sposób i na inne sprawy zwracają uwagę. Dzieje się tak dlatego, że Ewangeliści byli ludźmi o różnym doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach. Pierwsza Ewangelia powstała około 50 roku n.e. w języku aramejskim Jej autorem był Mateusz, który opisywał zdarzenia, których był naocznym świadkiem. Skoncentrował się na pochodzeniu i misji Jezusa. Przytoczył też najbardziej przejmujące mowy Jezusa. Święty Marek, jak inni Ewangeliści, jest świadkiem, który nie interpretuje, nie ocenia, jedynie relacjonuje wydarzenia. Bardzo interesującą Ewangelią jest ta napisana przez świętego Łukasza. Łukasz był człowiekiem wykształconym, najprawdopodobniej lekarzem, towarzyszącym świętemu Pawłowi podczas jego misji. O ile inni Ewangeliści nie poświęcali wiele uwagi Janowi Chrzcicielowi, to on uznał Jana za najważniejszą osobą zapowiadającą nadejście Mesjasza[1]. Głównym zagadnieniem uczynił mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Za najpiękniejszą Ewangelię jest uznawana ta, napisana przez Jana. Jan był apostołem, najmłodszym i umiłowanym uczniem Jezusa. Opisuje Jezusa, jako tego, który przyszedł na świat, by zbawić człowieka. Jego słowa przepełnione są emocjami i wszechogarniającą miłością do Stwórcy.

Dodaj komentarz