Kiedy pojawił się diabeł

Kiedy pojawił się diabeł

Znawcy tematu podkreślają, że pojawił się dość późno. Jednak jego obecność była dość mocno zauważona przez Stary Testament. Jednak diabeł jest wymieniany dość powściągliwie. Definiuje się go jako upadłe stworzenie, które sprzeciwiło się Bogu i za to zostało ukarane. Święty …

Matka Jezusa Chrystusa

Matka Jezusa Chrystusa

Matka Boża, Bogurodzica, Boża Rodzicielka, Najświętsza Maryja Panna, Maria z Nazaretu. To tylko niektóre z oficjalnych określeń używanych w Kościołach Katolickim i Prawosławnym na określenie matki Jezusa. Jest jedną z najważniejszych osób w większości wyznań chrześcijańskich. Jej rodzicami byli …

Jezus w tradycji chrześcijańskiej

Jezus w tradycji chrześcijańskiej

Według tradycji chrześcijańskiej i zgodnie z przekazem Nowego Testamentu Jezus Chrystus narodził się w Betlejem w żydowskiej rodzinie. Był synem dziewicy Maryi, która został poślubiona cieśli Józefowi. Ewangelia Mateusza podaje, że Jezus narodził się w skromnej stajence. Jego rodzice udali …