Święty od spraw beznadziejnych

W kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża, na Krakowskim Przedmieściu, w jednym z bocznych ołtarzy, znajduje się wizerunek niezwykły. To św. Juda Tadeusz uważany za patrona spraw beznadziejnych. Tuż przed sesją egzaminacyjną i w czasie jej trwania, przez wizerunkiem świętego modli się wielu młodych ludzi. To studenci pobliskiego Uniwersytetu Warszawskiego gorąco modlą się do świętego, by wsparł ich w egzaminacyjnych starciach. Bowiem św. Juda Tadeusz jest uważany za tego, który pomoże nawet w sprawach beznadziejnych. Św. Juda Tadeusz pochodził z Kany Galilejskiej. Jego rodzina była spokrewniona z rodziną Jezusa. Niewiele wiadomo o jego życiu. Niektóre strzępki informacji przekazuje tradycja chrześcijańska. Juda Tadeusz miał mieć żonę, dzieci, a potem wnuki, co nie przeszkodziło mu przyłączyć się do apostołów i towarzyszyć Jezusowi. Pisarz wczesnochrześcijański Hegezypa podał, że cesarz rzymski Domicjan, który bardzo dbał o swoją władzę, miał sprowadzić do Rzymu potomków Judy Tadeusza, w obawie by ci, jako krewni Jezusa, nie zechcieli sięgnąć po tron. Szybko jednak ich uwolnił, gdyż okazali się prostymi ludźmi, bez żadnych ambicji politycznych. Św. Juda Tadeusz był z Chrystusem do ostatnich jego godzin na Ziemi, chociaż nie należał do apostołów najbardziej popularnych i znanych. Niektórzy sugerują, że mógł zostać uczniem Chrystusa trochę później i bynajmniej nie kierowały nim względy religijne, ale raczej nadzieja zrobienia kariery. Jeśli tak nawet było, to z czasem zrehabilitował się całkowicie. Mógł być człowiekiem wykształconym, co sugeruje jedyny jego list zamieszczony w Nowym Testamencie. Po śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, jak inni apostołowie, głosił naukę swojego Mistrza. Pracował w Samarii, Judei, Idumei, Mezopotamii, a ponoć miał także trafić do Afryki. Z jego postacią związana jest piękna legenda. Oto św. Juda Tadeusz miał dostarczyć do Abgara, króla Edessy, wizerunek Jezusa Chrystusa odciśnięty na płótnie. Ów król, chorujący na trąd, szukał ratunku u Jezusa, do którego napisał list. Odcisk twarzy na płótnie przekazał królowi św. Juda Tadeusz. Ponoć udzielił on królowi również chrztu. Św. Juda Tadeusz zginął śmiercią męczeńską, a jego ciało zostało przewiezione do Rzymu. Do dzisiaj znajduje się w Bazylice św. Piotra i otoczone jest czcią chrześcijan. Uchodzi za patrona spraw beznadziejnych. Święta Brygida pisała, że Jezus Chrystus właśnie do Judy Tadeusza kazał jej się zwracać, kiedy nic innego nie mogło jej już pomóc.

Dodaj komentarz