Po co powstały Listy Apostolskie

Biblię dzielimy na Stary i Nowy Testament. Ważną część Nowego testamentu stanowią Listy Apostolskie. Ich autorami są apostołowi, którzy po śmierci Jezusa mieli kontynuować jego misję i rozpowszechniać naukę Chrystusa. Listy były kierowane do konkretnych osób, ale znacznie częściej do grupy osób, najczęściej gmin chrześcijańskich, które zaczęły po śmierci Mesjasza powstawać. Tworzący się Kościół potrzebował wielu wskazówek i realnej pomocy. Właśnie Listy Apostolskie miały za zadanie udzielać pomocy, wsparcia, wskazówek. Dotyczyły form zachowania, wzorców obyczajowości i moralności. Dzielą się one ze względu na autorów, którzy je napisali. Dwanaście listów napisał Paweł (Szaweł), Listy świętego Piotra, Jakuba, Jana i Judy Tadeusza. Dzięki nim możemy dość dokładnie poznać naukę głoszoną przez Apostołów i ich uczniów. Zostały stworzone, by przekazywać nie tylko wiedzę o Bogu i Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, ale także udzielać praktycznych wskazówek dotyczących życia chrześcijan. My natomiast możemy się dowiedzieć na ich podstawie jakie były problemy nowego Kościoła i w jaki sposób radzono sobie z ich rozwiązaniem. Wszystkie Listy Apostolskie powstały w pierwszym wieku tworzenia się chrześcijaństwa (pomiędzy 50 a 60 rokiem). Bardzo cennym dokumentem dla naszej wiary są Listy Apostolskie, których autorem jest święty Paweł. Jest to postać bardzo niezwykła, gdyż przeszedł dzięki Chrystusowi ogromną przemianę. Był faryzeuszem, wielkim przeciwnikiem chrześcijan. Miał wziąć udział w ukamieniowaniu świętego Szczepana. Podczas podróży do Damaszku stracił wzrok i usłyszał głos Jezusa. Wtedy przeżył nawrócenie i zaczyna głosić Słowo Boże. Jest autorem dwunastu Listów. Wśród nich najbardziej znany to List do Koryntian. Listy Apostolskie miały pomagać i wspierać, a także tłumaczyć miłość Boga. I List do Koryntian taką treść zawiera. Jego najsłynniejszym fragmentem jest Hymn o Miłości, chyba jeden z najpiękniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Autor wysławia w nim miłość jako największą potęgę. Mówi o miłości, którą Chrystus darzy człowieka, nie zważając na jego odstępstwa i grzechy. Listy Apostolskie zawierają też listy, który autorstwa nie do końca da się ustalić. Tak jest na przykład z Listem do Hebrajczyków, w którym autor porusza problem wiary. Uważa, że wiara jest rodzajem łaski. List porusza też problem wytrwałości i całkowitego poświęcenia się Bogu.

Dodaj komentarz