Opiekun i patron młodzieży

Urodził się w biednej piemonckiej wiosce w rodzinie chłopskiej. Kiedy przyszły św. Jan Bosko miał dwa lata – zmarł mu ojciec i cały trud wychowania spadł na matkę. Chłopiec musiał przede wszystkim pracować, lecz już od najmłodszych lat potrafił gromadzić w swoim kręgu młodych ludzi. Doskonała pamięć i inteligencja pozwalały mu na dokładnie odtworzenie lekcji lub kościelnych kazań, dlatego zwoływał swoich kolegów, opowiadał im biblijne przypowieści, a na koniec każdego spotkania zabawiał sztuczkami i iluzją. Zaczął się kształcić, kiedy miał piętnaście lat i nauka, ze względów materialnych, trwała dość długo. Dopiero w 1834 roku św. Jan Bosko spełnił wszystkie warunki, by być przyjętym do seminarium. Wybrał zakon franciszkański, bo uważał, że ten jest najbliższy jego oczekiwaniom i przyszłej drodze. Po skończeniu seminarium św. Jan Bosko zajął się posługą wśród najuboższych, co było zresztą zgodne z zasadami franciszkańskimi. Od początku jednak było wiadomym, że najbardziej interesowała go praca z trudną młodzieżą. W owym czasie Włochy przeżywały trudny okres związany ze zjednoczeniem państwa, a jednocześnie następowały poważne zmiany gospodarcze. W wyniku tych ostatnich bardzo wielu Włochów traciło pracę. Wśród nich byli też młodzi chłopcy, którym było najtrudniej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To właśnie św. Jan Bosko pomagał znaleźć im pracę, a także zajął się ich wychowaniem. Dla samotnych, pozbawionych opieki i wsparcia młodych ludzi św. Jan Bosko budował domy zwane oratorium. Pierwszy taki dom powstał na przedmieściach Turynu. Okazał się jednak bardzo szybko, że św. Jan Bosko nie tylko pomaga swoim podopiecznym materialnie. On też odprawiał dla nich mszę, uczył ich, wychowywał. Stworzył nowy system ewangelizacji młodych ludzi. Często powtarzał młody, że mogą robić, co chcą, byle przy tym nie gubili swojej duszy. Zakazał w wychowaniu wszelkich kar cielesnych. Wychowawca miał się stać dla wychowanka przyjacielem i przewodnikiem. W 1855 roku św. Jan Bosko utworzył Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, czyli de facto zakon salezjański. Już kilka lat później salezjanie wysłali swoich pierwszych misjonarzy do Ameryki, gdzie też zakładano domy salezjańskie. Podobnie było w Europie, gdzie idea wychowania, którą propagował św. Jan Bosko szybko znalazła wielu zwolenników. Jan Bosko był genialnym wychowawcą młodzieży. Był przekonany, że spełnia posłanie Boga w stosunku do młodych ludzi. Dawał i wsparcie materialne, uczył, pomagał zdobyć zawód i pracę. Jednocześnie przykładał dużą wagę do ich rozwoju duchowego, uczył modlitwy i życia według ewangelicznych wzorów.

Dodaj komentarz