Czym jest Duch Święty

Duch Święty to najbardziej tajemnicza osoba Trójcy Świętej. Trudno docenić jego obecność, trudno ją zrozumieć. Duch Święty występuje już w Starym Testamencie, ale dopiero Nowy Testament daje nam odczuć jak wielka jest jego rola. Można to dostrzec już na przykładzie apostołów. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, apostołowie żyli w wielkiej niepewności. Przez trzy lata słuchali Jezusa, przebywali z nim, patrzyli na jego cuda, a potem męczeńską śmierć i do końca nie rozumieli, co się stało, dopiero Duch Święty, który zstąpił pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu Jezusa pozwolił im zrozumieć pełnię nauki Jezusa. W dodatku zyskują oni odwagę, której nie mieli. Ta odwaga jest tak duża, że każe im oddawać życie w obronie nauk Chrystusa. Piotr trzy razy zaparł się Jezusa, a potem zmarł męczeńską śmiercią, ukrzyżowany w Rzymie. To wszystko mogło się stać, bo Duch Święty

był przy Apostołach, kierował nimi i wspierał ich podczas pełnienia misji. Pismo Święte bardzo szczegółowo odpowiada na pytanie kim jest Duch Święty. Jednoznacznie odpowiada, że nie jest to jakaś emanacja Boga, jego siła sprawcza, ale sam Bóg. To trzecia osoba Trójcy Świętej. W Nowym Testamencie widzimy często jak Duch Święty się objawia. Pierwsze takie objawienie nastąpiło podczas Zwiastowania. Wtedy Archanioł Gabriel oznajmił Marii, że urodzi Syna, który jest Bogiem. Kolejne w momencie, kiedy Maria z Nazaretu odwiedza Elżbietę. Kolejne objawienie nastąpiło podczas chrztu Jezusa w rzece Jordan. Wtedy Duch Święty przybrał formę cielesną. To Duch Święty prowadzi Jezusa Chrystusa na pustynię, gdzie pości przez czterdzieści dni i nocy, a także jest kuszony przez szatana. Ewangeliści porównują zstąpienie Ducha Świętego do sposobu, w jaki ląduje gołąb. Zresztą w ikonografii bardzo często Duch Święty był przedstawiany w postaci gołębicy. Chociaż w Nowym Testamencie brakuje tak wyraźnego określenia. W dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty objawił się w postaci języków ognia i szumu wiatru, który wtargnął do Wieczernika [tutaj]. Ta symbolika Ducha Świętego jako wiatru pojawia się w nauczaniu naszego papieża Jana Pawła II, który często o tym mówił. Jego słynne kazania na Placu Zwycięstwa w Warszawie zostało zakończone słowami „Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze tej Ziemi…”. Wielokrotnie podkreślał działanie Ducha Świętego. Ten symboliczny wiatr powrócił podczas pogrzebu papieża – Polaka, kiedy przewracał kolejne strony Ewangeliarza, by je ostatecznie zamknąć na trumnie. Wszystkie Ewangelie były napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.

Dodaj komentarz