Co zawiera Ewangelia świętego Łukasza

Święty Łukasz, autor trzeciej Ewangelii nie był Apostołem. Według tradycji jego matka miała wynająć pokój Apostołom, a św. Łukasz miał ich podpatrywać i uczyć się od nich. Pochodził z Antiochii Syryjskiej i z wykształcenia był lekarzem. Skąd o tym wiadomo? W pismach, których jest autorem występuje wiele specjalistycznych medycznych terminów, których nie mógł znać laik i jest wyraźnie zainteresowany tą tematyką. Był też jednym z najwierniejszych uczniów świętego Pawła. Ewangelia św. Łukasza została napisana w języku greckim prawdopodobnie około 70 roku. Została dedykowana Teofilowi, który był ważnym urzędnikiem w administracji rzymskiej. Istnieje też teza, że imię Teofil wcale nie musi oznaczać konkretnej osoby. Ewangelia św. Łukasza powstała już po śmierci św. Pawła, któremu Ewangelista towarzyszył podczas wypraw misyjnych. Ewangelia św. Łukasza charakteryzuje się tym, że niezwykle dokładnie opisuje życie Jezusa. Wszystko jest przedstawiane po kolei, w ujęciu chronologicznym. Przedstawiane postacie opisywane są bardzo dokładnie, z wyczuciem, świetną charakterystyką. Ewangelia św. Łukasza rozpoczyna się od prologu, w którym autor stara się wyjaśnić swoje intencje. Pisze o rzetelnym przebadaniu różnorodnych źródeł, co jasno nam pokazuje, że nie był bezpośrednim uczestnikiem zdarzeń, który ma do nich emocjonalny stosunek, co czasami może powodować pewne zaciemnienie wydarzeń. Święty Łukasz stara się być obiektywny, rzeczowy, patrzący na prezentowane wydarzenia okiem uczonego i badacza. Podkreśla, że opisywane wydarzenia są sprawdzone, opisane przez innych. To ma dodać wiarygodności jego słowom. Trzeba podkreślić też piękny język. Ewangelia św. Łukasza jest zredagowana nie tylko rzeczowo, ale napisana pięknym językiem. Widać, że tworzyła ją osoba wykształcona, obyta ze słowem, której zależało nie tylko na przedstawieniu zdarzeń, ale ubraniu ich we właściwe słowa. Ma bardzo bogate słownictwo. W dodatku doskonale operuje nim w zakresie zagadnień związanych z polityką, sądownictwem, administracją. Tam, gdzie inni Ewangeliści są bardzo nieprecyzyjni, święty Łukasz ze swobodą znaną tylko osobom wykształconym uściśla dany kontekst. Na początku tekstu informuje, że pisząc swoją Ewangelię opierał się na innych Ewangeliach, a także na słowach, które usłyszał od naocznych świadków opisywanych wydarzeń. Oczywiście Ewangelia św. Łukasza został poddana szczegółowym badaniom i udało się ustalić, że głównym źródłem jego wiedzy była Ewangelia świętego Marka. Niektóre jednak historie opisane przez świętego Marka pominął, dodał swoje lub je rozszerzył. Rzeczywiście można potwierdzić, że prowadził sporo badań własnych. Święty Łukasz napisał swoją Ewangelię na użytek nowych gmin chrześcijańskich, które wyrzekły się pogaństwa. Układ, jaką posiada Ewangelia św. Łukasza jest podobny do tej, którą napisał święty Marek. Różni je prolog, a także opowieść o życiu i narodzinach Jana Chrzciciela. Święty Łukasz wyraźnie podkreśla rolę i znaczenie Jana Chrzciciela, który przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa. Relacjonuje jego działalność i męczeńską śmierć. Święty Łukasz bardzo szczegółowo opowiada też o narodzinach i dzieciństwie Jezusa. Kolejne trzy duże części poświęcone są opisowi działalności Jezusa Chrystusa w Galilei, Jerozolimie. Szczegółowo zrelacjonowana jest męka, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Uwagę badaczy zwraca fakt, że święty Łukasz wyraźnie staje po stronie osób chorych, nieszczęśliwych, odrzuconych przez społeczeństwo. Podkreśla miłosierdzie Jezusa, jego zaangażowanie w losach zwykłych ludzi. Z tej Ewangelii pochodzi przepiękna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie lub inna równie przejmująca – o synu marnotrawnym. Do tej kategorii należy też przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym. Niezwykle mocno podkreślona jest rola Maryi, a także kobiet, które tak bardzo przyczyniły się do rozpowszechnienia nauki Chrystusa. Ewangelia św. Łukasza zaliczana jest do kategorii synoptycznych, gdyż podejmuje te same wątki i tematy, które znajdujemy w pozostałych Ewangeliach. W Nowym Testamencie jest umieszczana jako trzecia.

Dodaj komentarz