Znaczenie Ewangelii świętego Mateusza

Znaczenie Ewangelii świętego Mateusza

Każda z czterech Ewangelii, uznawanych przez Kościół, była tworzona dla innego rodzaju odbiorcy. Wszystkie miały głosić „dobrą nowinę”, uczyć, kim był Jezus, przedstawiać jego życie aż do męczeńskiej śmierci, a także referować nauczanie Mesjasza. Ewangelia św. Mateusza była tworzona dla …

Ewangelia świętego Marka

Ewangelia świętego Marka

Jest drugą, najkrótszą i jednocześnie najstarszą Ewangelią. Ewangelia św. Marka została spisana na podstawie słów jakie miał wypowiadać Piotr Apostoł, czyli najważniejszy uczeń Jezusa, którego ten wyznaczył na swojego następcę. Piotr trwał przy Jezusie od samego początku i był świadkiem …

Po co powstały Listy Apostolskie

Po co powstały Listy Apostolskie

Biblię dzielimy na Stary i Nowy Testament. Ważną część Nowego testamentu stanowią Listy Apostolskie. Ich autorami są apostołowi, którzy po śmierci Jezusa mieli kontynuować jego misję i rozpowszechniać naukę Chrystusa. Listy były kierowane do konkretnych osób, ale znacznie częściej …

Co kryją ogrody watykańskie

Co kryją ogrody watykańskie

Zwiedzając Watykan koncentrujemy się przede wszystkim na wspaniałych zabytkach, obiektach kultury i obiektach sakralnych. Z reguły nie przyjeżdżamy do Watykanu, by zobaczyć ogrody watykańskie, a szkoda bo to naprawdę niezwykłe miejsce, w dodatku od Pisa XII są udostępnione do zwiedzania. …

Skarby muzeów watykańskich

Skarby muzeów watykańskich

Watykan posiada jedne z najpiękniejszych i najbardziej cennych zbiorów sztuki. Nikt chyba nie wątpi, że muzea watykańskie zawierają nieprawdopodobne skarby. Zaczynając od okresu renesansu najwybitniejsi twórcy tutaj zostawiali swój ślad. Wejście do muzeów watykańskich znajduje się w alei Watykańskiej. W …

Co kryją mury Watykanu

Co kryją mury Watykanu

Watykan to najważniejsze miejsce dla katolików, centrum katolickiego świata. To tutaj mieszka i pracuje duchowy oraz formalny przywódca katolików. Stąd przekazuje Słowo Boże ponad miliardowi ludzi a ziemi. Ta wielowiekowa instytucja mieszcząca się na niepełna pół hektarowej powierzchni miała przez …

Bazylika świętego Piotra w Watykanie

Bazylika świętego Piotra w Watykanie

Najważniejszy kościół dla każdego katolika, miejsce najważniejszych uroczystości w chrześcijańskim świecie – Bazylika św. Piotra. W czasach Cesarstwa Rzymskiego stał tu Cyrk Nerona, w którym męczeńską śmiercią zginęło wielu chrześcijan. Wśród nich był święty Piotr, którego tu ukrzyżowano, a …

Z wizytą w Watykanie

Z wizytą w Watykanie

Ten widok jest znany nie tylko wszystkim katolikom na świecie, ale także osobom spoza Kościoła. Chodzi oczywiście o Plac Świętego Piotra. Ten plac był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, kanonizacji, beatyfikacji. Praktycznie w każdą środę, kiedy papież jest w Watykanie, …

Pierwszy jezuita w Watykanie

Pierwszy jezuita w Watykanie

Kiedy w lutym 2005 roku niespodziewanie Benedykt XVI zrezygnował a godności papieskiej, wydawało się, że świat się kończy. Takiego wydarzenia nie było jeszcze we współczesnej historii Kościoła katolickiego. Tym trudniejsze zadanie stało przed kardynałami, którzy mieli wybrać nowego papieża. Kiedy …